Zakat

Infak

Coba masukkan jumlah hartamu dan kalkulator kami akan menghitung jumlah zakatnya.

Coba masukkan jumlah hartamu dan kalkulator kami akan menghitung jumlah zakatnya.

Isi sendiri Zakat Maal
Rp.
Pastikan harta Anda memenuhi syarat untuk berzakat / sudah nishab (senilai 85 gram emas)
Pastikan harta Anda memenuhi syarat untuk berzakat / sudah nishab (senilai 85 gram emas)

Zakat

Sempurnakan Rukun Islammu

Bayar Zakat

Infak

Bersyukur dengan memberi

Bayar Infak

Zakat

Sempurnakan Rukun Islammu

Bayar Zakat

Infak

Bersyukur dengan memberi

Bayar Infak

Campaign Unggulan

Campaign Unggulan

Kabar Unggulan